Beredskabsplan for UNESCO site Christiansfeld

Beredskabsplanen for verdensarvsområdet i Christiansfeld indeholder en række enkle råd til beboere, ejendomsejere og forretningsdrivende i den historiske bymidte. Følger du nedenstående anbefalinger, er du med til at mindske risikoen for brand.

  • Opsæt røgalarmer i alle boliger og forretninger. Som minimum bør der opsættes alarmer i de rum, hvor der færdes mennesker, og hvor der er installeret elektriske apparater.
  • Opsæt trykvandsslukker/brandtæppe i alle områdets boliger og forretninger, så mindre brande kan slukkes med det samme.
  • Undgå så vidt muligt at bruge ukrudtsbrænder i området. Hvis ukrudtsbrændere benyttes, bør de betjenes af professionelle og med stor forsigtighed.
  • Følg reglerne for korrekt fyring i kakkelovn/brændeovn.
  • Placer affaldscontainere m.m., så de hverken frister pyromaner eller bidrager til, at ilden spredes ved brand.
  • Vælg så vidt muligt elektroniske apparater med automatisk afbryderfunktion - f.eks. kaffemaskiner, der selv slukker, hvis man glemmer at afbryde.
  • Overvej at benytte moderne teknologi, der som sidegevinst forebygger brand – f.eks. LED-stearinlys i stedet for levende lys.

pdf Se hele beredskabsplanen her.


Læs mere

Røgalarmer
http://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/roegalarmer/Pages/roegalarmer.aspx

Sådan fyrer du fornuftigt i din brændeovn
http://braendefyringsportalen.dk/borger/korrekt-fyring/

Undgå brand i hjemmet – 10 råd til ældre og deres pårørende
http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/folder%20Undgå%20brand%20i%20hjemmet.pdf

Grill, bål og ukrudtsbrænder – med omtanke
http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Grill_baal_og_ukrudtsbraender_folder.pdf

Brandfarlige væsker i hjemmet
http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Folder_brandfarlige_vaesker_i_hjemmet.pdf

Brandfarer i julemåneden
http://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/brandfarerijulemaaneden/Pages/brandfarerijulemaaneden.aspx

Brandsikker sankthans
http://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/sankthans/Pages/sankthans.aspx

 

Kurser
Beredskabsforbundet tilbyder et gratis kursus på 2 x 3 timer, hvor du lærer at forebygge og hjælpe dig selv og dine nærmeste ved ulykker - www.beredskab.dk/robustborger.

Trekantområdets Brandvæsen tilbyder brandkurser, som er tilpasset de lokale behov – http://www.trekantbrand.dk/kurser-.aspx.

Du kan også styrke din evne til at forebygge og håndtere brand gennem Brandparat – et gratis webbaseret kursus - http://www.brandparat.dk/


Hvis du har spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte Trekantområdets Brandvæsen, hvis du har spørgsmål om brandsikkerhed - https://www.trekantbrand.dk/kontakt/

Kontakt Byggesagsafdelingen ved Kolding Kommune, hvis du har spørgsmål om kravene til brandsikkerhed i forbindelse f.eks. ombygning af ejendom - https://www.kolding.dk/borger/bolig-byggeri-flytning/byggeri.