Vision & Strategi

Vision

Christiansfeld Forvaltningsgruppe udarbejdede i 2016 en vision for UNESCO site Christiansfeld. Denne vision danner grundlaget for Christiansfeld Centrets arbejde med respekt for historien og lokalbefolkningen.

Visionen lyder som følger:

Mission

Christiansfeld Centret er et videns- og formidlings center, der beskæftiger sig med turistservice og information, byens historie og bevaring samt en bred vifte af aktiviteter. Christiansfeld Centrets arbejde foregår i samarbejde med en lang række institutioner og foreninger samt gennem samarbejdsrelationer på regionalt, nationalt og internationalt plan.

Bæredygtig Turisme Strategi Christiansfeld UNESCO Verdensarv

Strategi for Bæredygtig Turisme

Christiansfeld Centret har i løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 udarbejdet en Strategi for Bæredygtig Turisme i Christiansfeld.

Strategien forventes offentliggjort i maj 2019, og vil derefter være tilgængelig til download på siden her.